Bloggen har flyttat!

Denna blogg har flyttat och är numera integrerad i min ordinarie hemsida. Du hittar den på www.kalligrafi.com/blogg.

Inläggen här på Blogger kommer att ligga kvar tills vidare, men nya inlägg kommer bara att publiceras på den nya bloggen. Hoppas att du kommer att följa mig där i stället!

Hälsningar Marie


torsdag 4 november 2010

Kalligrafiska termer: bokstavs-, rad- och ordmellanrum

BokstavsmellanrumUtrymmet mellan bokstäver eller tecken i en text. Bokstavsmellanrummet är viktigare än man kanske tror för skriftens läsbarhet och utseende som helhet.

Radmellanrum
Utrymmet mellan raderna. Måste vara så pass stort att inte djupstaplarna på en rad krockar med högstaplarna på nästa rad, plus lite till.

Ordmellanrum
Mellanrummet mellan orden i en löpande text. Bör vara ungefär lika stort som ett "o" i den valda stilen.


Marie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar